Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler 2019
  Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur, Koray Doğan
  Seçkin Yayıncılık

  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli eserin onuncu baskısında; dokuzuncu baskıda... 

 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı 2022
  Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, M. Aytaç Özelçi, Elif Altınok Çalışkan, Sakine Nilüfer Bilgin, Serkan Seyhan
  Seçkin Yayıncılık

   

  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabının onbirinci baskısında;... 

 • Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi
  Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
  Seçkin Yayıncılık

  Bu eserde vasiyetname ve çeşitleri detaylı olarak ele alınmıştır. Vasiyetname &ccedi... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları 2022 (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uluslararası Hukuk 2022
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2022
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

 

 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2022
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Anayasa Hukuku Dersleri 2023
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

 
Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

T. C. Anayasası 2023
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Konu Başlıkları

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre güncellenmiştir.

Kit... 

Hukuka Giriş 2022
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
Türk Ceza Kanunu 2023
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Kitabın Açıklaması

Türk Ceza Kanunu il... 

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı 2022
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

 
Türk Ticaret Kanunu 2022

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Medeni Hukuk 2021
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

 

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'... 

Türk Medeni Kanunu 2023
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2022
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

İcra ve İflas Kanunu 2023
Celal Ülgen
Beta Yayınları

• Kavramlar • Abonelik Sözleşmesinden Kay... 

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2022
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku 2021
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 2020
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Medeni Kanun - Borçlar Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Medeni Kanun – Borçlar ... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş 2019
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Eşya Hukuku 2021
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Türk Hukuk Tarihi
Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt
Turhan Kitabevi

Kitabın İçindekiler:

· Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölü... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2017
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı 2017yılı ülkemiz için kısa sayılacak bir sür... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Felsefe Sosyoloji Hukuk ve Devlet
Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ
Der Yayınları

 
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

İş Hukuku 2021
Sarper Süzek
Beta Yayınları

Bu baskıda da iş mevzuatındaki en son düzenlemelere ve yüksek mahkemenin yeni kararları... 

Türk Medeni Kanunu 2023

Seçkin Yayıncılık

Kitabın Açıklaması

Türk Medeni Kanunu,... 

Sayfa: 1/32 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Ticari İşletme Hukuku 2023
  Ali Bozer, Celal Göle
  Bankacılık Enstitüsü Yayınları

  Kitabın Açıklaması

  Bu basıda da, Ticari İşl... 

 • Adalet Atlası
  Hazal Özvarış
  İletişim Yayınları

   ‘Bilmemeyi seçme... 

 • İş Kanunları 2023

  Seçkin Yayıncılık

  Milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren İş Kanunları ve ilgili m...